Laia Torra Capella
Lletrada | Agent immobiliari

La Laia Torra Capella es va llicenciar en Dret a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona l’any 2009.

És membre de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona amb número de col·legiada 34641, així com, membre de la Societat Catalana d’Advocats de família (SCAF).

És especialista en Dret de Família, Dret Civil i Dret Penal. Concretament posseeix experiència en procediments en els quals s’aplica el Codi Civil Català i espanyol, com per exemple, procediments de divorci, modificacions de mesures de sentència ferma, procediments de filiació, execucions de sentència, procediment de divisió del condomini, procediments de successions, procediments d’incapacitat total o parcial, reclamacions de quantitat, entre d’altres, Així com procediments en els quals s’aplica el Codi penal.

Te una àmplia experiència en l’assessorament en matèria de divorcis, successions, incapacitacions i el l’àmbit contractual i penal.

Posseeix la següent formació específica: Curs en Dret Matrimonial i Família cursat a l’ICAB l’any 2011. Curs dels drets del consumidor en la contractació electrònica cursat al Col·legi d’Advocats de Barcelona l’any 2011. Curs pràctic sobre el procediment d’incapacitació, tutela i internaments psiquiàtrics cursat al Col·legi d’Advocats de Barcelona l’any 2012. Curs sobre Propietat Horitzontal a la Llei 5/2006, de 10 de maig, del Llibre Cinquè del CCC, cursat al Col·legi d’Advocats de Barcelona l’any 2014. Curs LOPD 2014: coneixement pràctic de la normativa de protecció de dades, cursat al Col·legi d’Advocats de Barcelona l’any 2014. Curs Dret de Successions cursat al Col·legi d’Advocats de Barcelona l’any 2015.

Agent immobiliària, membre de l’AICAT Núm. 11794.

Elena Afonso
Agent immobiliari

L’Elena Afonso és la cap comercial de l’àrea immobiliària de TORRA ADV. ÀREA IMMOBILIÀRIA.
Especialista en gestió d’immobles, arrendaments i compravendes, tant d’habitatges com industrial o locals.
També és especialista en valoració immobiliària, assessorament sobre opcions de finançament i experta en assessorament energètic.

Vols el nostre assessorament?

Contacta’ns!