Politica
de privacitat

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Laia Torra Capella d’anar en endavant TORRA ADVOCATS amb NIF 47866895P i domicili el  Carrer Camí Reial, 115, Bloc 2, Local 2, 08184, Palau-solità i Plegamans (Barcelona) Telèfon 932221398 i mail adminsitracio@torra-advocats.com 

FINALITAT

La finalitat de la creació, existència i manteniment és el tractament de les dades amb els exclusius fins de poder fer efectiu el nostre servei i realitzar-ne la facturació.

LEGITIMACIÓ

La base legal per al tractament de les vostres dades és l’execució de la prestació del servei entre el titular de la dada i el responsable del tractament i aquesta informació personal es conservarà mentre se’n mantingui la prestació durant el temps estrictament necessari per complir les obligacions legals.

PERÍODE DE CONSERVACIÓ

 Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la prestació del servei o durant els anys necessaris per complir les obligacions legals

DESTINATARIS

Mentre duri el tractament de les dades de l’interessat, TORRA ADVOCATS no cedirà les dades a tercers, tret que mediï obligació legal.

En els supòsits que, per a la realització de tractaments de tipus administratiu, fiscal, comptable i/o comercial, es compti amb els serveis de tercers, es formalitzarà degudament el preceptiu contracte d’encarregat de tractament, amb la finalitat de garantir la seguretat i la confidencialitat dades de l’interessat davant de tercers.

DRETS

Les persones interessades tenen dret a  accedir  a les seves dades de caràcter personal, així com a sol·licitar la  rectificació  de dades inexactes o, si escau, sol·licitar la  supressió  quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat que van ser lliurades així com  retirar el consentiment atorgat . També podeu exercir el vostre dret a la  limitació del tractament , de manera que les vostres dades no seran suprimides però el tractament dels mateixos estarà subjecte a limitacions.

Els exercicis de portabilitat i automatització de decisions no apliquen en aquest cas per la seva tipologia de dades i tractament.