Àrea tributària

És una especialitat del dret públic, dins del dret financer, que estudia les normes jurídiques a través de les quals l’Estat exerceix el seu poder tributari amb el propòsit d’obtenir dels particulars ingressos que serveixin per sufragar la despesa pública.

 Els nostres serveis en dret fiscal:

  • Recurs de reposició.
  • Reclamació econòmic-administrativa.
  • Embargaments.
  • Estudi/assessorament tributari.
  • Presentación i liquidació d’impostos davant l’administració competent.

Vols el nostre assessorament?

Contacta’ns!