Àrea penal

És la part del dret positiu que es dedica a la definició dels delictes (entenent per delicte qualsevol conducta contrària a l’ordre penal establert) i de les seves conseqüències jurídiques, que són les penes i mesures de seguretat. És a dir, el dret penal fa una descripció de conductes que han estat valorades negativament pel legislador, i en definitiva per la societat, i per aquest motiu es declaren delictives i la seva execució es castiga.

La transcendència d’aquest àmbit fa molt recomanable recórrer a l’assessorament d’advocats especialitzats i competents. T’oferim la nostra representació legal.

Els nostres serveis en dret penal:

  • Dret penal de família.
  • Violència domèstica i de gènere.
  • Delictes contra la seguretat vial.
  • Responsabilitat penal per accident de trànsit.
  • Assistència penal.
  • Delictes contra la persona.
  • Delictes patrimonials.
  • Delictes contra la llibertat sexual.
  • Responsabilitat penal per negligència.
  • Delictes lleus.

Vols el nostre assessorament?

Contacta’ns!