Àrea mercantil

És el conjunt de normes jurídiques relatives als comerciants en l’exercici de la seva professió, als actes de comerç legalment descrits com a tals, i a les relacions jurídiques derivades de la seva realització.

En termes amplis és la branca del dret que regula l’exercici del comerç. Un dels seus fonaments és el comerç lliure. En la majoria de les legislacions, una relació es considera comercial, i per tant subjecta al Dret mercantil, si és un acte de comerç.

Els nostres serveis en dret mercantil:

  • Redacció de contractes mercantils.
  • Constitució i dissolució de societats mercantils.
  • Redacció d’estatuts socials.
  • Impugnació d’acords socials.
  • Compravenda d’accions y participacions socials.
  • Llei de segona oportunitat.
  • Concurs de creditors.

Vols el nostre assessorament?

Contacta’ns!