Àrea civil

Regula les relacions entre particulars i els seus interessos privats.

En aquest àmbit, t’oferim el nostre assessorament i la realització de tots i cadascun dels tràmits legals i judicials necessaris en defensa dels teus interessos.

Els nostres serveis en dret civil:

 • Reclamació per impagament (via judicial i amistosa).
 • Indemnitzacions per danys i perjudicis.
 • Arrendaments (redacció de contractes, revisió i assessorament contractual).
 • Responsabilitat civil contractual i extracontractual.
 • Accidents de circulació.
  • Danys material vehicle.
  • Danys persona.
  • Indemnització per seqüeles físiques.
  • Indemnització per danys morals.
 • Caigudes amb lesions.
 • Contractes i negociació.
 • Responsabilitat per vicis en la construcció.
 • Reclamacions de consum.

Vols el nostre assessorament?

Contacta’ns!